Jogszabályi háttér

A gyártmánylap fogalma

Az élelmiszer-előállító által vezetett, a feldolgozott-élelmiszer élelmiszer-biztonsági,
minőségi jellemzőire vonatkozó nyilvántartás.

A gyártmánylap tartalmi követelményeit a 82/2012 (VIII. 2.) VM rendelet határozza meg,
mely 2013. január 1-jén lépett hatályba.

Az új szabályozás a korábbinál is több könnyítést ad a gyártmánylapok elkészítésében,
ugyanis nem ír elő kötelező formát. Fontos követelmény, hogy ezen
dokumentációknak magyar nyelvűeknek kell lenniük.

Milyen esetekben kérhetik?

 • Termék fejlesztésénél, bevezetésénél
 • Hatósági ellenőrzésnél vagy kötelezésnél
 • Nagy partnerekhez történő beszállításoknál
 • Közbeszerzési pályázatoknál
Jogszabály

Fontos követelmény a gyártmánylap megléte még a termék gyártásának megkezdése előtt.
A hatóság számára hozzáférhetővé kell tenni a gyártás minden telephelyén. Valamennyi
gyártmánylap három évenkénti felülvizsgálata kötelező, továbbá a termék forgalomba
hozatalának megszűnése esetén rögzítendő az utolsó gyártás dátuma. Kötelező a
gyártmánylapok három évig történő megőrzése.

Jogszabály

Szigorú tartalmi
kötöttségek

A gyártmánylapon fel kell tüntetni az élelmiszer forgalomba hozatala során
használt megnevezése mellett:

 • az élelmiszer-előállítóra vonatkozó azonosító adatokat,
 • az élelmiszer előállításával kapcsolatos adatokat,
 • a termék élelmiszer-biztonsági, minőségi jellemzőit,
 • a gyártmánylap elkészítésének és módosításának dátumát,
 • a gyártmánylap elkészítéséért felelős, valamint az élelmiszer-
  vállalkozásban az élelmiszer előállításáért szakmailag felelős személy
  nevét és aláírását vagy az aláírással egyenértékű elektronikus
  jóváhagyását,
 • az élelmiszer egységnyi mennyiségű előállításához felhasznált valamennyi
  összetevő nevét, előállításkori tömegük csökkenő sorrendjében,
 • a géntechnológiával módosított szervezet vagy az abból előállított termék
  összetevőként történő használata esetén a géntechnológiával módosított
  szervezet nevét és az azt tartalmazó összetevő nevét,
 • az élelmiszer eltarthatóságát, biztonságát meghatározó műveletek és
  paramétereik felsorolását, továbbá az engedélyezett csomagológázok
  használatát.

A gyártmánylapok tárolására a Gyártmánylapkészítő Programot ajánljuk!

Jogszabály

Gyártmánylapkészítő Program

73.750 Ft + ÁFA

Egyszeri költség, korlátlan számú gyártmánylap készítésére.

Jogszabály

Gyártmánylapkészítő Program

73.750 Ft + ÁFA

59.000 forint + ÁFA

Egyszeri költség, korlátlan számú gyártmánylap készítésére.

Jogszabály